Bändilinja

Muusikoutesi voi löytyä täältä. TULE JA KOKEILE!

Bändilinja tarjoaa kaiken ikäisille ja lähtötasoltaan eri vaiheessa oleville oppilaille soitin- ja bändiopetusta rytmimusiikissa. Opetus rohkaisee iloitsemaan kaikin tavoin musiikista ja kehittämään oman instrumentin hallintaa. Se kannustaa omaan ilmaisuun, musiikin kokemiseen yhdessä ja bändissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Bändilinjalla perehdytään eri genreihin ja tyylilajeihin, uusiin virtauksiin, perinne- ja maailmanmusiikkiin, monitaiteisuuteen. Opetuksessa huomioidaan myös oppilaiden omat tavoitteet ja mieltymykset sekä mahdollinen musiikin jatko-opintoihin suuntautuminen. Opetus luo edellytykset elinikäiselle musiikin harrastukselle.

Laajan oppimäärän mukainen rytmimusiikin taiteen perusopetus lapsille ja nuorille sisältää 34 opetusviikkoa vuodessa, syykaudella 16 ja kevätkaudella 18 opetusviikkoa. Taiteen perusopetuksen ulkopuolinen musiikinopetus ja musiikkikasvatus alle kouluikäisille ja aikuisille voidaan toteuttaa joko kurssimuotoisesti tai säännöllisin viikkotuntiopetuksin.

Omat ja tilausesiintymiset, workshopit, musiikkiprojektit ja taiteidenväliset yhteistyöproduktiot ovat luonnollinen osa estraditaiteen opetusta ja toimintaa.


Bändilinjan opetustarjonta

Opetustunti = 45 min
Soitin- ja lauluopetus 45 min/kerta, bänditoiminta 60 min/kerta

 • Soittimet: kitara, basso, rummut, piano/syntikka, laulu, fonit, klarinetti, teoria ja säveltapailu
 • Esiintymistaidot
 • Työpajat: mm. soitinklinikat, äänentoisto- ja sävellyspajat
 • Esiintymiset ja projektit

Ryhmät

 • Minibändiaapinen: 4-6v (varhaisiän musiikkikasvatus)
 • Bändiaapinen 7-12v (perusopintojen alkeet)
 • Poppis-lauluryhmä 8-12v
 • Bändikylpy soitinoppilaille (bändikokeilujaksot)
 • Bändiopetus Yli 12 v (perus- ja syventävät opinnot)
 • Aikuisbändit
 • Senioribändit
 • Soitin- ja lauluopetus: Kaikenikäiset (perus- ja syventävät opinnot)