Teatterilinja

Teatteriharrastus rohkaisee ja vahvistaa – Se on prosessi, kiehtova matka näytämölle.

Teatterilinja mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen teatteriharrastuksen kaiken ikäisille. Teatterilinjan opetus rohkaisee harrastajaa haastamaan itsensä näyttelijänä ja kehittämään omaa persoonallista ajatteluaan ja ilmaisuaan.

Teatterilinja antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille.  Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus sisältää 34 opetusviikkoa vuodessa, syyskaudella 16 ja kevätkaudella 18. Alle kouluikäiset lapset ja aikuiset saavat taiteen perusopetuksen ulkopuolista taidekasvatusta ja teatteriopetusta. Teatterilinja tarjoaa myös seniori-ikäisille teatteriharrastusmahdollisuuden yhteistyössä Kesäyliopiston kanssa.

Opetus etenee leikeistä, elämyksellisyydestä ja ryhmätyötaidoista improvisointiin ja esityksiin. Myöhemmin opetuksen sisällöissä on mukana kehon- ja äänenkäyttö, kirjallinen ja fyysinen ilmaisu, eri tyylilajit ja kerrontakeinot. Dramaturgian, skenografian ja ohjauksen perusteet täydentävät teatterin tekemisen kokonaisuutta. Erilaiset oppijat löytävät opetuksen tavoitteista omat vahvuutensa ja oppivat tavoitteellisen ja itsenäisen työskentelytavan. Teatteritaiteen perusopetus antaa valmiuksia myös mahdollisiin teatterialan jatko-opintoihin.

Teatterilinja tuottaa vuosittain lukuisia näytelmiä, esityksiä ja osallistuu taiteidenvälisiin yhteistyöproduktioihin. Lisäksi erilaiset tilausesiintymiset ja draamatyöpajat yhteisöille tuovat teatterin tekemiseen uusia näköaloja ja haasteita. Teatterilinja toteuttaa myös lasten ja nuorten teatterityöpajoja ja leirejä erilaisin teemoin. Lisäksi oppilasryhmät ovat määräajoin osallistuneet alueellisiin ja valtakunnallisiin teatteriharrastajien katselmuksiin menestyksekkäästi.