Teatterilinja

Teatteriharrastus on monipuolinen tutkimusmatka draaman ja teatteritaiteen maailmaan.

Teatterilinja mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen teatteriharrastuksen kaiken ikäisille. Teatterilinjan opetus rohkaisee harrastajaa haastamaan itsensä teatterin tekijänä ja kehittämään omaa persoonallista ajatteluaan ja ilmaisuaan.

Taidekoulu Estradin teatteritaiteen opetus kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Teatteriopinnoissa tutustutaan teatteritaiteen- ja draaman maailmaan monipuolisesti tutkimisen kautta. Teatterin ja draaman tarkastelussa hyödynnetään mahdollisimman erilaisia tekemisen tapoja ja näkökulmia. Oppilas voi etsiä, tutkia ja oivaltaa teatterin- ja draaman sisältöjä mm. näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen, skenografian ja mediakasvatuksen kautta.

Teatterilinja antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille.  Taiteen perusopetuksen ulkopuolista taidekasvatusta ja teatteriopetusta tarjotaan myös aikuisille ja alle kouluikäisille lapsille.

Taidekoulu Estradin teatterilinjan opetus tapahtuu jokaisen oppilaan ikää ja ajattelua vastaavassa ryhmässä. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota opiskella ottamalla huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa.

Oppilaita ohjataan taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan sekä yksilöinä että ryhmänä. Teatterin ja draaman sisällöt toteutuvat erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.


Perusopintojen opintokokonaisuudet yhteensä 800 oppituntia